Ворошило Павло Петрович

Ворошило Павло Петрович, сотник любецький (1689–1700):
Печатка від 1696 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді навскіс перехрещеної стріли вістрям вгору з піввістрям на долішньому кінці; згори літери: PW.

восьмикутна, розмір 15х12 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 22665. 1696 р.

Олег Однороженко