Вялкович Іван

Вялкович Іван, намісник київський:
Печатка від 1528 р.:

В полі печатки шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори; згори напис: ИВ.

кругла, розмір 13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 663. 1528 р.

Олег Однороженко