Вибильська сотня

Печатка від 1750–1781 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому лілія; над щитом забороло, в нашоломнику орел, який тримає лівою лапою довгий хрест, навколо щита намет.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ ПОЛКҮ ЧЄРНѢГОВСКОГО СОТНѢ ВІБЄЛСКІѦ

кругла, розмір 32 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 58231; спр. 65744; спр. 65745. 1750–1752 рр.
ЦДІАК, ф. 108, оп. 1, спр. 85, арк. 26; спр. 91, арк. 11, 12, 21, 125; оп. 2, спр. 245, арк. 38v, 101; спр. 343, арк. 44v; спр. 356, арк. 10v; спр. 420, арк. 4v; спр. 423, арк. 13; спр. 435, арк. 80; спр. 438, арк. 21; спр. 444, арк. 11; спр. 497, арк. 52, 111; спр. 499, арк. 116; спр. 530, арк. 29; спр. 556, арк. 24, 81v, 132; спр. 575, арк. 27, 45; спр. 594, арк. 8, 34; спр. 596, арк. 182v; спр. 597, арк. 43v, 67; спр. 607, арк. 83, 170; спр. 614, арк. 47; спр. 626, арк. 69; спр. 627, арк. 265; спр. 633, арк. 72; спр. 638, арк. 26; спр. 645, арк. 41; спр. 652, арк. 11; спр. 654, арк. 40, 66; спр. 655, арк. 84; спр. 669, арк. 22; спр. 670, арк. 78; спр. 678, арк. 24; спр. 703, арк. 33; спр. 719, арк. 23; спр. 722, арк. 122; спр. 724, арк. 82; спр. 729, арк. 124, 125; спр. 788, арк. 40; спр. 827, арк. 45, 48; спр. 830, арк. 26, 168, 195; спр. 835, арк. 54; спр. 836, арк. 32; спр. 891, арк. 146; спр. 892, арк. 281, 282; спр. 923, арк. 186; спр. 925, арк. 308, 380, 422; спр. 966, арк. 14; спр. 1001, арк. 333; спр. 1033, арк. 35; спр. 1042, арк. 45; спр. 1046, арк. 24;спр. 1049, арк. 16; спр. 1053. арк. 39; спр. 1059, арк. 229; спр. 1061, арк. 7; спр. 1062. арк. 46; спр. 1063, арк. 34; спр. 1069, арк. 33; спр. 1070, арк. 12, 42; спр. 1085, арк. 10; спр. 1087, арк. 38; спр. 1096, арк. 15; спр. 1102, арк. 16, 22; спр. 1114, арк. 226; спр. 1117, арк. 92; спр. 1133, арк. 65; спр. 1153, арк. 22; спр. 1155, арк. 27, 29; спр. 1175, арк. 229; спр. 1179, арк. 261v; спр. 1180, арк. 46; спр. 1181, арк. 144; спр. 1183, арк. 17, 45; спр. 1197, арк. 24; спр. 1203, арк. 19; спр. 1212, арк. 136v; спр. 1214, арк. 5; спр. 1222, арк. 121, 133; спр. 1225, арк. 59, 92; спр. 1242, арк. 15; спр. 1246, арк. 42, 200, 249; спр. 1260, арк. 231v; спр. 1266, арк. 73v; спр. 1274, арк. 118, 333; спр. 1289, арк. 128, 129, 190; спр. 1306, арк. 9, 46, 47, 59, 60, 278; спр. 1310, арк. 117; спр. 1347, арк. 18; спр. 1352, арк. 129v; спр. 1353, арк. 22; спр. 1356, арк. 26; спр. 1376, арк. 29; спр. 1402, арк. 32; спр. 1411, арк. 32; спр. 1418, арк. 70; спр. 1427, арк. 61; спр. 1448, арк. 29; спр. 1462, арк. 26; спр. 1469, арк. 18; спр. 1512, арк. 5; спр. 1573, арк. 45; спр. 1579, арк. 29; спр. 1600, арк. 4; спр. 1674, арк. 65; спр. 1829, арк. 29; спр. 1841, арк. 169. 1751–1781 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 285. 1751–1781 рр.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 4. 1777 р.

Олег Однороженко