Вичпольський Стефан

Вичпольський Стефан, бурграбій володимирський:
Печатка від 1662 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому мисливський ріжок під хрестиком; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет (герб Ковнати).
Напис по колу: …

овальна, розмір 41х36 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 159, арк. 2. 1662 р.

Олег Однороженко