Вигура Василь

Вигура Василь, земянин волинський:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери W під хрестом.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 153v. 1569 р.

Олег Однороженко