Вигура Ян

Вигура Ян, земянин київський:
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору, на кінцях перехрестя якої кола; згори напис: ПРА.

овальна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 538. 1571 р.

Олег Однороженко