Вилежинський Ян

Вилежинський Ян, гродський підсудок луцький:
Печатка від 1625–1627 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому півмісяць рогами догори в супроводі двох рицарських хрестиків; над щитом шолом під короною, в нашоломнику павичеве перо, навколо щита намет (герб Траска); згори літери: ІW.

овальна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17442. 1627 р.
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 78, арк. 38. 1625 р.

Олег Однороженко