Виридарський Іван

Виридарський Іван, сотник веркіївський (1770–1777):
Печатка від 1772–1777 рр.:

В полі печатки щит; над щитом шляхетська корона, здолу перехрещено дві пальмові галузки над шестипроменевою зіркою.

восьмикутна, розмір 18х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 58237, арк. 24v. 1777 р.

Публікації:
Желіба О. Полкові та сотенні печатки Ніжинського полку. – С. 4, мал. 5. 1772 р.

Олег Однороженко