Вишневецька Гальшка Євфимія Андріївна

княжна Гальшка Євфимія Андріївна Вишневецька:
Печатка від 1588 р.:

В полі печатки бароковий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою; згори літери: ЕW.

восьмикутна, розмір 14х13 мм.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 77, мал. 122. 1588 р.

княжна Гальшка Євфимія Андріївна Вишневецька:
Печатка від 1595 р.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою; згори літери: ЕW.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 77, мал. 123. 1595 р.

Олег Однороженко