Вишневецький Адам Олександрович

Адам Олександрович князь Вишневецький (1577–1621):
Печатка від 1613 р.:

В чотиридільному полі печатки п’ять щитів: в першому щиті – знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою, в третьому щиті – три вруби, в п’ятому щиті – рицар на коні, в правиці тримає меч; згори корона під літерами: AKW.

овальна, розмір 20х18 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 2896, st. 23, 35. 1613 р.

Олег Однороженко