Вишневецький Андрій Іванович

Андрій Іванович князь Вишневецький (1542–1584):
Печатка від 1.2.1559:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою.

овальна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 37. 1.2.1559.

Андрій Іванович князь Вишневецький (1542–1584):
Печатка від 1565 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над п’ятипроменевою зіркою; згори літери: AV.

восьмикутна, розмір 16х13 мм.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 76, мал. 117. 1565 р.

Андрій Іванович князь Вишневецький (1542–1584):
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою; згори літери: AV.

восьмикутна, розмір 16х14 мм.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 76, мал. 118. 1571 р.

Андрій Іванович князь Вишневецький (1542–1584):
Печатка від 1582–1583 рр.:

В полі печатки прямокутний з загостренням здолу бароковий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою; згори літери: AV, обабіч літери: WV.

овальна, розмір 23х20 мм.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 76, мал. 119. 1582–1583 рр.

Андрій Іванович князь Вишневецький (1542–1584):
Печатка від 1582 р.:

В полі печатки чотиридільний ренесансовий щит: в першій частині – знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над п’ятипроменевою зіркою, в другій частині – двоголовий орел під двома коронами, на грудях у якого щиток (герб роду сербських деспотів Бранковичів – матері, Марії Магдалини Деспотівни Бранкович), в третій частині – мисливський ріжок під хрестиком, в четвертій частині – виходить лев (видозміна герба роду сербських панів Якшичів – бабки за материнською лінією, Олени Якшич); обабіч щита дві п’ятипроменеві зірки.
Напис по колу: + ANDRZ • KX * WISNIE * WOIEWO • WOLYN

кругла, розмір 28 мм.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 77, мал. 120. 1582 р.

Олег Однороженко