Вишневецький Дмитро Іванович

Дмитро Іванович князь Вишневецький (1542–1563):
Печатка від 2.7.1563:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півколом, що лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою; згори літери: D + V.

овальна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 4043, арк. 26. 2.7.1563.

Публікації:
Піддубняк О. Документ з печаткою Дмитра Вишневецького. – С. 3, мал. 3.

Олег Однороженко