Вишневецький Дмитро Юрій Корибут Янушевич

Дмитро Юрій Корибут Янушевич зі Збаража князь Вишневецький (1636–1682):
Печатка від 1650–1680 рр.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий бароковий щит: в першій частині – знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою, в другій частині – шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори, в третій частині – три вруби, в четвертій частині – дві риби одна над одною, які пливуть в різні боки, в середньому щитку – рицар на коні, в правиці тримає меч; над щитом князівська корона.
Напис по колу: * DIMITR • IERZI • KORYBVT • KIAZE • ZE • ZBARAZV • WISNIOWIECKI * : * :

овальна, розмір 38х32 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 2896, st. 150; Pap. 3981; Pap. 3984. 1650–1680 рр.

Олег Однороженко