Вишневецький Костянтин Костянтинович

Костянтин Костянтинович князь Вишневецький (1574–1641):
Печатка від 3.1.1601:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику павичеві пера, які обтяжено шестипроменевою зіркою над півмісяцем, що лежить рогами догори, навколо щита намет; згори літери: CW.

прямокутна, розмір 16х12 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka ХXIV, Plik 32, st. 206, 208, 302. 3.1.1601.

Костянтин Костянтинович князь Вишневецький (1574–1641):
Печатка від 1638 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою; над щитом князівська корона; навколо літери: KKXWWZR.

овальна, розмір 30х25 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 380, арк. 2v. 1638 р.

Олег Однороженко