Вишневецький Михайло Олександрович

Михайло Олександрович князь Вишневецький (1555–1584):
Печатка від 17.1.1579:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою; над щитом шолом, в нашоломнику шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори, навколо щита намет; згори літери: MW.

овальна, розмір 14х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 13. 17.1.1579.

Олег Однороженко