Вишневецький Михайло Сервацій Костянтинович

Михайло Сервацій Костянтинович князь Вишневецький (1686–1744) і граф на Дольську:
Печатка від 1697–1708 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою; над щитом князівська корона, здолу перехрещено дві пальмові галузки.

овальна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 132, оп. 1, спр. 381, арк. 2, 4, 7, 9. 1697–1699 рр.
AGAD, Pap. 3978. 1708 р.

Олег Однороженко