Вишневецький Януш Антоній Костянтинович

Януш Антоній Костянтинович князь Вишневецький (1686–1741):
Печатка від 1704–1705 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою; над щитом князівська корона, здолу перехрещено дві пальмові галузки.
Напис по колу: * IANVSIVS KORIB … WISNENSIS CAPITANEVS CREMENECENSIS

овальна, розмір 61х51 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 138, арк. 17–94. 1704–1705 рр.

Януш Антоній Костянтинович князь Вишневецький (1686–1741):
Печатка від 1706–1736 рр.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем з людським обличчям, що лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою; над щитом князівська корона.
Напис по колу: IANVS ANTONI … WISNIOWIECKI WOIEWODA KRAKOWSKI KRZEMIENIECKI OSIECKI STAROSTA

кругла, розмір 57 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 138, арк. 12v, 122v, 208, 284v. 1706 р.
ЦДІАЛ, ф. 134, оп. 1, спр. 916, арк. 17. 1736 р.
AGAD, Pap. 3979. 1725 р.
ANK, AS, Teka ХIХ, Plik 66, st. 434, 445, 449; Teka XX, Plik 70, st. 595. 26.2.1722–19.6.1722.

Олег Однороженко