Вишневецький Януш Костянтинович

князь Януш Костянтинович Вишневецький:
Печатка від 1631–1636 рр.:

В полі печатки бароковий щит, на якому знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу над шестипроменевою зіркою; над щитом шолом під шоломовою короною, навколо щита намет, згори князівська корона і літери: IWXSK.
Напис по колу: + PIECZENC • GRODOWA + POWIATV • KRZEMIENIEC

овальна, розмір 35х29 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 138, арк. 96v, 99, 260v. 1631–1635 рр.
MNK, Rkps 1461, karta 92; Rkps 1483, karta 103. 1634–1636 рр.

Олег Однороженко