Висоцький Андрій

Висоцький Андрій, козак Стародубської другої сотні:
Печатка від 1757 р.:

В полі печатки на основі лежить олень, ліворуч дерево.

овальна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52282. 1757 р.

Олег Однороженко