Витонізький Михайло

Витонізький Михайло, земянин волинський:
Печатка від 1570 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери W під врубом; згори літери: МW.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 213. 1570 р.

Олег Однороженко