Яблунівська сотня

Печатка від 1752–1770 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому яблуня з плодами; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.
Напис по колу: ❙ ПЕЧАТЬ →❙← СОТНѢ ❙ ӔБЛҮ→❙←НОВСКОИ

кругла, розмір 39 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19973, арк. 254; ф. 98, оп. 2, спр. 270, арк. 23v, 329; спр. 333, арк. 52v, 183v. 1752–1770 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 283. 1757–1770 рр.

Олег Однороженко