Яковицький Давид Михайлович

Яковицький Давид Михайлович, земянин волинський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста з подвійним розгалуженням здолу; згори літери: • D • I •.

овальна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 683. 1576 р.

Олег Однороженко