Янчинська Марія Василівна

Янчинська Марія Василівна, дружина володимирського земського підсудка (1568–1571) Григорія Івановича Яковицького:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді півмісяця рогами догори в супроводі двох хрестиків під шестипроменевою зіркою; згори літери: МІ.

восьмикутна, розмір 12х9 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 700. 1576 р.

Олег Однороженко