Янчинський Грицько

Янчинський Грицько, земянин волинський:
Печатка від 1548 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді півмісяця рогами догори в супроводі двох хрестиків під шестипроменевою зіркою.

овальна, розмір 16х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 3, арк. 14. 1548 р.

Олег Однороженко