Янчинський Івашко

Янчинський Івашко, земянин волинський:
Печатка від 1477 р.:

В полі печатки готичний щит, на якому знак у вигляді вилоподібного хреста з вістрями стріл на горішніх кінцях і перехрестям на долішньому.
Напис по колу: • А СЄ ПЄЧ ИВ Ѧ …

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 1278. 1477.

Олег Однороженко