Янпільська сотня

Печатка від 1742–1770 рр.:

В полі печатки рицарський хрест над півмісяцем з людським обличчям, що лежить рогами догори, навколо три восьмипроменеві зірки.
Напис по колу: ПЄЧ … СОТН … ӔНПОЛСК … 1742

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 65242. 1770 р.

Олег Однороженко