Янишпільська сотня

Печатка від 1766–1778 рр.:

В полі печатки перехрещено два меча вістрями додолу, згори півмісяць, що лежить рогами догори під шестипроменевою зіркою.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ •: СОТНѢ : ӔНИШПОЛЬСКОИ : 1766

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 98, оп. 2, спр. 313, арк. 71v; спр. 333, арк. 75v, 193v; спр. 341, арк. 83v, 121v. 1766–1778 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 283, табл. 3, мал. 16. 1766–1778 рр.

Олег Однороженко