Яреськи

Печатка від 1752 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому довгий хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори; над щитом шолом під шоломовою короною, навколо щита намет; згори літери: ПР, здолу літера: Є.

овальна, розмір 21х19 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 19973, арк. 131. 1752 р.

Олег Однороженко