Яцимирський Йоан пан з Небещан

Яцимирський Йоан пан з Небещан, підстароста львівський:
Печатка від 1508 р.:

В полі печатки турнірний щит, який перетято: в першій частині – виникає орел, в другій частині – три рицарських хрестика (герб Сулима); згори літери: І • N.

восьмикутна, розмір 15х12 мм.

Джерела:
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 52, il. 132. 1508 р.

Олег Однороженко