Язловецький Микола пан з Язловця і Монастериськ

Язловецький Микола пан з Язловця і Монастериськ, староста червоногородський (1543–1544), каштелян кам’янецький (1543–1559):
Печатка від 1546 р.:

В полі печатки іспанський щит, на якому втятий ламаний пояс (герб Абданк); навколо літери: MIDKC.

овальна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 445. 1546 р.

Олег Однороженко