Єлець Федір Іванович

Єлець Федір Іванович, господарський дворянин (1525–1539), намісник овруцького старости князя Андрія Тимофійовича Капусти (1565):
Печатка від 1514 р.:

В полі печатки турнірний щит, на якому знак у вигляді хреста з загнутими кінцями; згори напис: ѲЄДОР.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 655. 1514 р.

Олег Однороженко