Єлець Теодор

Єлець Теодор, войський пинський:
Печатка від 1634 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді хреста з загнутими кінцями; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет.

овальна, розмір 11х9 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 7386. 1634 р.

Олег Однороженко