Єлович Малинський Данило Матвійович

Єлович Малинський Данило Матвійович, королівський дворянин, королівський ротмистр, хоружий волинський (1628–1649), каштелян белзький (1649–1661):
Печатка від 1615 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді п’ятипроменевої зірки під лілією; над щитом шоломова корона, навколо щита намет; згори літери: DM.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 14, арк. 1; спр. 29, арк. 2v. 1615 р.

Олег Однороженко