Єлович Малинський Остафій Михайлович

Єлович Малинський Остафій Михайлович, гродський писар луцький, гродський суддя луцький, підстароста луцький, війт луцький:
Печатка від 1589 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді п’ятипроменевої зірки під лілією; обабіч літери: ОМ.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 14, арк. 1. 1589 р.

Олег Однороженко