Єловицький Криштоф Савич

Єловицький Криштоф Савич, підстолій волинський (1605–1625):
Печатка від 1619 р.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий щит, на якому: в першій частині – знак у вигляді літери П з загнутими в бік кінцями під хрестом, в другій частині – граблі на тригір’ї (герб Граби роду Скашевських – матері, Дороти Скашевської), в третій частині – знак у вигляді літери П з загнутими в бік кінцями в супроводі двох хрестів (видозміна герба роду панів Хом’яків Смордовських – бабки за батьківською лінією, Овдотії Іванівни Хом’яківни), в четвертій частині – три мисливських ріжка в зірку (герб Трубки); над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: … I.

восьмикутна, розмір 22х20 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 98. 1619 р.

Олег Однороженко