Єловицький Стефан

Єловицький (Боженець Єловицький) Стефан, земський регент кременецький (1767), земський писар луцький (1776–1781), земський підсудок луцький (1781–1791):
Печатка від 1767 р.:

В полі печатки овальний щит, на якому знак у вигляді літери П з загнутими в бік кінцями під хрестом; над щитом шоломова корона.

восьмикутна, розмір 18х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1, оп. 1, спр. 4, арк. 219v. 1767 р.

Єловицький (Боженець Єловицький) Стефан, земський регент кременецький (1767), земський писар луцький (1776–1781), земський підсудок луцький (1781–1791):
Печатка від 1790 р.:

В полі печатки бароковий щит, на якому на червоному полі знак у вигляді літери П з загнутими в бік кінцями під хрестом; над щитом корона, в нашоломнику чотири страусових пера, обабіч щита мечі, прапори, гармати, кулі, барабани.
Напис по колу: ~ ~ SI … EC * IEŁOWICKI * POD …

овальна, розмір 48х46 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 7379; спр. 7380; спр. 7389; спр. 8216. 1790 р.
MNK, Rkps 568, n. 163113.

Олег Однороженко