Єловицький Єронім Савич

Єловицький Єронім Савич, ловчий холмський (1625–1631), староста холмський (1632–1643):
Печатка від 1611 р.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий щит, на якому: в першій частині – знак у вигляді літери П з загнутими в бік кінцями під хрестом, в другій частині – граблі на тригір’ї (герб Граби роду Скашевських – матері, Дороти Скашевської), в третій частині – знак у вигляді трикутника під хрестом з загнутими кінцями (герб роду панів Хом’яків Смордовських – бабки за батьківською лінією, Овдотії Іванівни Хом’яківни), в четвертій частині – три мисливських ріжка в зірку (герб Трубки); над щитом шолом, навколо щита намет.

восьмикутна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 181, арк. 1. 1611 р.

Єловицький Єронім Савич, ловчий холмський (1625–1631), староста холмський (1632–1643):
Печатка від 1615–1640 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому знак у вигляді літери П з загнутими в бік кінцями під хрестом; над щитом шолом під короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, на яких знак у вигляді у вигляді літери П з загнутими в бік кінцями під хрестом, навколо щита намет.
Напис по колу: … IELO … HELMENS

овальна, розмір 30х24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 79, арк. 7v, 8, 9; ф. 2228, оп. 1, спр. 189, арк. 2v. 1615–1640 рр.

Олег Однороженко