Єловицький Захарій Савич

Єловицький Захарій Савич, королівський секретар (1604), городничий кременецький (1609–1629), войський кременецький (1609–1618), стольник київський (1619–1629):
Печатка від 1616 р.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий щит, на якому: в першій частині – знак у вигляді літери П з загнутими в бік кінцями під хрестом, в другій частині – граблі на тригір’ї (герб Граби роду Скашевських – матері, Дороти Скашевської), в третій частині – знак у вигляді трикутника під колом і хрестом (герб роду панів Хом’яків Смордовських – бабки за батьківською лінією, Овдотії Іванівни Хом’яківни), в четвертій частині – три мисливських ріжка в зірку (герб Трубки); над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет; згори літери: • Z • • I • W • • K •, здолу літери: SEKM.

восьмикутна, розмір 20х19 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20859. 1616 р.

Олег Однороженко