Єсимонтовський Опанас Іванович

Єсимонтовський Опанас Іванович, сотник мглинський (1709–1715):
Печатка від 1710–1716 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому серце пронизано стрілою вістрям додолу, праворуч шестипроменева зірка, ліворуч – восьмипроменева; над щитом п’ять страусових пер, навколо щита намет; згори літери: АЄ, здолу літери: ΣМ.

восьмикутна, розмір 19х18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52488; спр. 52491. 1715–1716 рр.
Публікації:
Лукомский В., Модзалевский В. Малороссийский гербовник. – С. 51–52. 1710 р.

Олег Однороженко