Єзерський Матвій

Єзерський Матвій, поборця київський:
Печатка від 1581 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому подвійна лілія (герб Гоздава); згори літери: MІ.

восьмикутна, розмір 12х11 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 18, арк. 3, 4. 1581 р.

Олег Однороженко