Єзофович Глебицький Аврам

Єзофович Глебицький Аврам (Ян), пан радний (1509–1519), земський підскарбій (1509–1519), староста смоленський, війт мінський, староста ковенський (1514–1519), державця селецький (1519):
Печатка від 1510 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори (герб Леліва); згори на стрічці літери: S • І.

восьмикутна, розмір 17х12 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5919. 1510 р.

Олег Однороженко