Юрій І Львович

Юрій І Львович, король Руський (1301–1308):
Печатка від 1301/1308–1339 рр.:

а. В усіяному ліліями полі печатки король сидить на троні з короною на голові, в правиці тримає жезл, лівицею підтримує за ланцюжок мантію.
Напис по колу: + S • DOMINI • GEORGI • REGIS • RVSIE

b. В усіяному зірками полі печатки рицар на коні, який іде по скелі усіяній квітками, в правиці тримає спис, на якому трихвостий прапор, в лівиці щит, на якому лев спинається на скелю.
Напис по колу: + S • DOMINI • GEORGI • DVCIS • LADIMERIE

кругла, розмір 90 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 7226. 1339 р.
GStAPKB, XX. HA, PU, Schiebl. 81, n. 1; n. 2; n. 3; n. 4; n. 5. 9.8.1316–20.10.1335.
MNK, Rkps 1482, Tom 2, karta 4 v. 9.8.1316–20.10.1335.
MNW, NPO 10831. 20.10.1335.

Публікації:
Барвінський Б. Українські сфрагістичні пам’ятки. – С. 255. 9.8.1316–20.10.1335.
Голубець М. Начерк українського мистецтва. – С. 186, мал.
Гречило А. Земельна геральдика. – С. 42. 9.8.1316–20.10.1335.
Гречило А. Територіальні символи Галицько-Волинської держави. – С. 129. 9.8.1316–20.10.1335.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – С. 128–129, мал. 113–114. 9.8.1316.
Дашкевич Я. Геральдичне зображення лева. – С. 7, мал. 5. 9.8.1316–20.10.1335.
Історія українського війська. – С. 101, мал.
Історія української культури. – С. 56, мал.
Історія української культури. – Том ІІ. – С. 43, мал.
Корсун І. Імена твої, Україно. – С. 32, мал.
Косів Р. Українські хоругви. – С. 48.
Купчинський О. Акти та документи. – С. 147–148, 168, 171, 176, 183; табл. 3; табл. 8; табл. 9; табл. 10, мал. а, б; табл. 11, мал. 4; табл. 12, мал. 5. 9.8.1316–20.10.1335.
Лаппо-Данилевский А. Печати последних Галицко-Владимирских князей. – С. 247–249; табл. 4–7. 9.8.1316–20.10.1335.
Лихачёв Н. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Выпуск І. – С. 24. 9.8.1316.
Погодин А. Зарубежная Русь. – С. 10, мал.
Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича. – С. 206, мал.
Grechylo A. Eagle and Lion. – P. 124, il. 1. 9.8.1316–20.10.1335.
Lewicki A. Ruthenische Teilfürstentümer. – S. 175. 9.8.1316–20.10.1335.
Piekosiński F. O żródłach heraldyki russkiej. – S. 200. 9.8.1316–20.10.1335.
Piekosiński F. Pieczęcie polskie wieków średnich. – S. 306, n. 386–387, il. 260–261. 9.8.1316–20.10.1335.
Piekosiński F. Studia, rozprawy i materialy z zakresu prawa i heraldyki polskiej. – Tom III. – S. 222–223. 9.8.1316–20.10.1335.
Sochaniewicz K. Herb miasta Lwowa. – S. 14. 9.8.1316–20.10.1335.
Sokołowski A. Dzieje Polski ilustrowane. – Tom I. – S. 211. 9.8.1316–20.10.1335.

Олег Однороженко