Юркевич Василь

Юркевич Василь, значковий товариш:
Печатка від 1758 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому серце, що обтяжене трьома стрілами в зірку вістрями додолу; над щитом князівська корона.

овальна, розмір 17х16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52285. 1758 р.

Олег Однороженко