Юрша Іванович

Юрша Іванович, пан радний (1429–1452) і пасований рицар, староста луцький (1429–1431), староста брянський (1432), воєвода київський (1436–1438), намісник кременецький (1441–1447), намісник брацлавський (1447–1452):
Печатка від 6.9.1431–4.9.1437:

В полі печатки готичний щит, на якому знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору з піввістрям стріли здолу.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ПАНА ‘Ю’РШИ

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 4451. 6.9.1431.
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 453, 668. 6.9.1431.
BCz, Perg. 422. 4.9.1437.

Публікації:
Полехов С. Новые документы о Киевской земле XV века. – С. 273.
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 47, n. 383; il. 6.9.1431.
Codex epistolaris saeculi XV. – Vol. I. – Pars I. – P. 70, n. 73; P. 86, n. 92. 6.9.1431–4.9.1437.

Олег Однороженко