Заблоцький Ян

Заблоцький Ян, земянин дорогичинський:
Печатка від 1595 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому підкова кінцями додолу під розширеним хрестом в супроводі двох стріл (герб Лада); згори літери: І • Z.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 20, арк. 1. 1595 р.

Олег Однороженко