Загоровський Михайло

Загоровський Михайло, пан волинський:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому три вруба; над щитом три страусових пера; згори літери: • М • • Z •.

овальна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 693v. 1576 р.

Олег Однороженко