Загоровський Петро

Загоровський Петро, земський підсудок володимирський (1619–1652):
Печатка від 1620–1622 рр.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому три вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; згори літери: РZ.

восьмикутна, розмір 15х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 123, арк. 3v; ф. 2228, оп. 1, спр. 720, арк. 4. 1620–1622 рр.

Олег Однороженко