Загоровський Василь Петрович

Загоровський Василь Петрович, пан радний і хоруговний (1568–1580), господарський дворянин, господарський маршалок (1568–1577), городничий володимирський (1568–1580), каштелян брацлавський (1572–1580):
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому три вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, навколо щита намет; згори літери: WZ.

овальна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 775v. 1576 р.

Олег Однороженко