Заленський Андрій Валентинович зі Слубиці

Заленський Андрій Валентинович зі Слубиці, земський суддя володимирський (1588–1616):
Печатка від 21.9.1590–1.2.1599:

В полі печатки чотиридільний півкруглий бароковий щит, на якому: в першій частині – півторараменний вліво хрест (герб Прус І), в другій частині – мур, з якого виникає лев (герб Правда), в третій частині – голова бика з кільцем в носі (герб Венява), в четвертій частині – прапор на древкові (герб Прерова); над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає закута в лати рука з мечем, навколо щита намет; згори літери: АZ.

овальна, розмір 19х17 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 16, арк. 1v; спр. 18, арк. 2. 1593 р.
ANK, AS, Teka ХVІІІ, Plik 41; Teka ІІ, Plik 26; Teka ХІХ, Plik 36, st. 105, 112; Plik 39; Teka ХХ, Plik 8; Plik 11; Plik 12, st. 86, 90; Plik 17; Plik 18; Plik 19; Plik 20; Plik 21; Plik 24; Plik 43, st. 314. 21.9.1590–12.9.1593.
BCz, Perg. 1024; Perg. 1035. 9.8.1595–1.2.1599.

Олег Однороженко