Заліський Матис

Заліський Матис, слуга князя Олександра Олександровича Порицького:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому шестипроменева зірка в пояс над півмісяцем, що лежить рогами догори; згори літери: • М • Z •.

овальна, розмір 19х17 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 242. 1569 р.

Олег Однороженко